1. ТБ "Столиця"
 2. »
 3. Акредитація
 •  
  Ознайомитися з правилами біржових торгів
 •  
  ЗІБРАТИ ТА ПОДАТИ НАСТУПНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
  • заяву за встановленою Біржою формою
  • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців
  • копію статуту (для юридичної особи)
  • копію документа про взяття на облік заявника платником податків
  • копію свідоцтва платника податку на додану вартість (у разі наявності)
  • копію трудового договору (контракту, наказу, протоколу чи іншого документу) керівника юридичної особи - заявника, що містить відомості про його повноваження та їх термін
  • копію сторінок паспорта керівника юридичної особи - заявника або паспорта фізичної особи-підприємця - заявника, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання
  • договір про акредитацію постійного члена біржі, підписаний від імені заявника уповноваженою на те особою, у двох примірниках з відбитком печатки заявника (за наявності) – для постійного члена біржі
  • договір про акредитацію асоційованого члена біржі, підписаний від імені заявника уповноваженою на те особою, у двох примірниках з відбитком печатки заявника (за наявності) – для асоційованого члена біржі
  • довіреність, видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень, яка повинна містити вичерпний перелік правочинів, які брокер має право вчиняти
  • копію сторінок паспорта брокера, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання
  • копію сертифіката брокера за відповідним напрямком діяльності на Біржі
  • інші документи на вимогу Біржі, в тому числі висновок незалежного аудитора 
 •  
  пОСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

  Завірити документи підписом уповноваденої особи та печаткою (за наявності), після чого відправити пакет документів за адресою: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 7/14, офіс 182. Про направлення повідомити менеджера за телефоном: +38 097 539 62 86

  У разі здійснення реєстрації учасника засобами торгової системи - скановані копії відповідних документів необхідно завантажити у відповідні поля реєстраційної форми електронного майданчика.

 •  
  розгляд заявки на акредитацію

  Ваша заявка на акредитацію буде розглянута на найближчому Біржовому комітеті, про результати засідання якого Вас буде повідомлено не пізніше наступного робочого дня.

 •  
  акредитація засобами електронної торгової системи

  Для отримання акредитації засобами торгової системи оберіть ринок, який Вас цікавить, перейдіть за відповідним посиланням до торгової платформи, створіть власний аккаунт та виконайте умови реєстрації.

Для реєстрації брокера член біржі надає наступні документи (завірені підписом уповноваженої особи члена біржі та печаткою (за наявності):

заяву на реєстрацію брокера, за встановленою Біржою формою;
- довіреність, видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень;
- копію сторінок паспорта, що ідентифікують особу брокера та містить відомості про реєстрацію місця проживання;
- копію сертифіката брокера (відповідно до напрямку його діяльності на Біржі).